Draagbare technologieën op maat toegepast in het risicomanagement binnen de TBS

Draagbare technologieën op maat toegepast in het risicomanagement binnen de TBS

Met het project ‘Toepassing draagbare technologieën ten behoeve van een effectieve behandeling’, worden de uitgebreide mogelijkheden van draagbare technologieën onderzocht en gericht ingezet ter ondersteuning van het risicomanagement en in de behandeling.

Er wordt GGZ-breed steeds meer gebruik gemaakt van mobiele apps en draagbare technologieën tijdens de behandeling of begeleiding van patiënten. Ook in de forensische hoek is een aantal klinieken al een tijd bezig deze draagbare technologieën te testen, met zeer positieve resultaten tot nu toe. In het project zijn inmiddels negen klinieken vertegenwoordigd, te weten FPC De Pompestichting, FPC Dr. S. van Mesdag, FPC De Oostvaarderskliniek, FPC De Kijvelanden, FPC Rooyse Wissel, FPK De Woenselse Poort, FPK Drenthe,  CTP Veldzicht en FPK Trajectum.

Aan het project is een langdurige en zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. Deze voorbereiding bestond o.a. uit het opstellen van een businesscase en het opzetten van een infrastructuur om het testen – onderzoeken en beoordelen – mogelijk te maken. Bij een daaropvolgende positieve evaluatie kunnen de draagbare technologieën bij patiënten worden toegepast.

Edo de Vries, directeur Pompestichting en voorzitter van de projectgroep: “We richten ons hierbij niet op het beheersen, maar juist op het inzetten van deze technologieën om een effectieve behandeling van patiënten te ondersteunen. De toepassing van deze draagbare technologieën past bij de ambitie van klinieken om modern risicomanagement toe te passen.”

De testfase verloopt volgens een aantal vaste processtappen en de diverse technologieën bevinden zich in verschillende fasen. Voorbeelden van deze draagbare technologieën zijn locatiemonitoren (waaronder de enkelband), de alcoholmeters en spanning monitoren. Hoe deze worden ingezet en wat de werking is, wordt uitgelegd in een animatievideo. Bekijk de video hier.

Voorafgaand aan de inzet van een technologie in de behandeling van de patiënt vindt een zorgvuldige afweging plaats. Of en welke technologie bij een patiënt een toegevoegde waarde heeft is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Niet elke patiënt voldoet aan de voorwaarden. Het is bovendien eerst op vrijwillige basis. Projectleider Michiel van der Veen: “Het zorgvuldig en weloverwogen toepassen van draagbare technologieën past in onze ambitie om voortdurend te blijven innoveren in ons werk.”

Ander nieuws uit deze kliniek