Over ons

Onze opdracht

Tbs-patiënten kampen met ernstige psychiatrische problemen waardoor ze (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Doel van de tbs-behandeling is het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt. Dat noemen we recidive. Binnen vijf jaar na een tbs-maatregel pleegt iets minder dan 30% van de ex-tbs-patiënten opnieuw een ernstig delict. Ruim 70% recidiveert niet.

Veiligere samenleving

Tbs draagt bij aan een veiligere samenleving, doordat:

* tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld

* een tbs-patiënt alleen (zelfstandig) terugkeert in de maatschappij als dat verantwoord is en de kans dat een patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt is afgenomen