EFP en EFEd bundelen krachten forensisch psychiatrische ervaringsdeskundigheid

EFP en EFEd bundelen krachten forensisch psychiatrische ervaringsdeskundigheid

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) gaan zich gezamenlijk richten op ontwikkeling, implementatie, borging en deskundigheidsbevordering rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid in het forensische werkveld.

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) gaan zich gezamenlijk richten op ontwikkeling, implementatie, borging en deskundigheidsbevordering rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid in het forensische werkveld.

Op maandag 28 november tekenden Gijs Bakkum , directeur EFP, en Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort een intentieverklaring waarmee de krachten worden gebundeld. Dat markeert een belangrijke stap om de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het forensisch werkveld te ondersteunen. Ook de wetenschappelijk onderbouwing voor dit vakgebied staat op de gezamenlijke agenda.

Het doel van deze samenwerking is om het forensische werkveld beter van dienst te zijn, waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Daarnaast blijven het EFP en het EFEd in goede afstemming en afbakening de eigen expertise inzetten bij de werkzaamheden en projecten. Het EFP zal zich in de samenwerking richten op projectmanagement, het inzetten van het netwerk en de verbinding met het forensische werkveld. Het EFEd, onderdeel van forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort, richt zich op inhoudelijke en jarenlang opgebouwde expertise rondom de praktijk en herstelproducten. Het EFP en het EFEd gaan een gezamenlijk lobby voeren voor de doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg en justitiële instellingen.

Het EFP en het EFEd kijken uit naar de samenwerking en zijn er van overtuigd dat ze elkaar feilloos aanvullen. De verdere ontwikkeling van forensische ervaringsdeskundigheid vraagt om gezamenlijke versterking, het bundelen van nieuwe en bestaande inzichten en deze inzetten in het werkveld. Samen met het werkveld en de ervaringsdeskundigen gaan we de komende jaren veel mooie resultaten boeken!

Neem met vragen, voor meer informatie of voor kennismaking contact op met het EFP, Iris Zambeek  via izambeek@efp.nl, of het EFEd via info@efed.nl

Ander nieuws uit deze kliniek