Jasper Schetter benoemd tot directeur patiëntenzorg FPC de Kijvelanden

Jasper Schetter benoemd tot directeur patiëntenzorg FPC de Kijvelanden

Jasper Schetters is per 1 november 2022 benoemd tot directeur patiëntenzorg bij FPC de Kijvelanden. Hij vervulde deze functie al sinds het begin van dit jaar ad interim. De raad van bestuur van Fivoor heeft er alle vertrouwen in dat Jasper Schetters de juiste persoon is om, samen met de directeur bedrijfsvoering, toekomstbestendig inhoud te geven aan de activiteiten van het FPC. Jasper is hierbij in het bijzonder verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en de behandelinhoud.

Jasper Schetters is per 1 november 2022 benoemd tot directeur patiëntenzorg bij FPC de Kijvelanden. Hij vervulde deze functie al sinds het begin van dit jaar ad interim. De raad van bestuur van Fivoor heeft er alle vertrouwen in dat Jasper Schetters de juiste persoon is om, samen met de directeur bedrijfsvoering, toekomstbestendig inhoud te geven aan de activiteiten van het FPC. Jasper is hierbij in het bijzonder verantwoordelijk voor de patiëntenzorg en de behandelinhoud.

Jasper Schetters kent de kliniek en de patiëntdoelgroep goed. Hij is al sinds 2008 (met enkele tussenpozen) verbonden geweest aan FPC de Kijvelanden in de rol van psychiater, hoofd behandeling en manager behandeling en bedrijfsvoering. De laatste jaren was Jasper bij Fivoor actief als geneesheer directeur en stuurde hij het Bureau Geneesheer Directeur aan. Dit laatste blijft hij doen voor een beperkt deel van zijn tijd.

Hij brengt veel kennis, ervaring en een groot netwerk mee naar FPC de Kijvelanden. Hij is als bestuurslid van de afdeling Forensische Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) betrokken bij het bestuurlijk overleg Programma Forensische Zorg, is lid van de programmaraad van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en is gastdocent bij Studiecentrum Rechtspleging.

Jasper Schetters is met veel enthousiasme gestart in zijn nieuwe functie: “Ik zet me samen met mijn collega’s graag in voor een veiligere maatschappij en perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten. Ondanks de soms uitdagende omstandigheden waar de tbs-sector mee te maken heeft, zoals een krappe arbeidsmarkt, heb ik er vertrouwen in dat we de balans kunnen blijven vinden tussen veiligheid en zorg en zo kunnen blijven werken aan de doorontwikkeling van de kliniek.”

Ander nieuws uit deze kliniek