Pompestichting geeft aandacht aan relationele veiligheid met STA-methodiek

Pompestichting geeft aandacht aan relationele veiligheid met STA-methodiek

Relationele veiligheid is een belangrijk thema binnen de forensische psychiatrie, zo ook in de Pompestichting. Binnen de Pompestichting werken we met de See Think Act (STA) methodiek.

Relationele veiligheid is een belangrijk thema binnen de forensische psychiatrie, zo ook in de Pompestichting. Binnen de Pompestichting werken we met de See Think Act (STA) methodiek. Deze methodiek helpt professionals en teams om relationele veiligheid meer methodisch vorm te geven.

Wat is de STA-methode?

De STA-methode is een model dat medewerkers en teams kan helpen in het methodisch hanteren van relationele veiligheid. De basisonderdelen van deze methode zijn, zoals de titel aangeeft, See, Think en Act. Deze drie woorden beschrijven kernachtig de belangrijke elementen in het dagelijks werk van de professional.

De Pompestichting is in 2017 gestart met het werken met dit model. De inbedding van STA is in volle gang, het is een dynamisch en creatief proces dat in samenwerking met medewerkers wordt vormgeven.

Afdeling Meander wint STA-wisselprijs

Om alle mooie initiatieven op het gebied van relationele veiligheid in the spotlight te zetten en te vieren is binnen de Pompestichting de STA wisselprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt elke drie maanden doorgegeven aan een afdeling die heeft aangetoond goed met de STA-methodiek te werken.

Afgelopen week nam afdeling Meander de STA wisselprijs in ontvangst. Afdeling Meander is de transmurale voorziening van de behandelkliniek Nijmegen van de Pompestichting. Het team van Meander past het STA-model toe bij iedere nieuwe patiënt. Het gebruik van dit model bij iedere kennismaking draagt bij aan het vergroten van de relationele veiligheid. Het gaat hierbij om de samenhang tussen kennis, inzicht in de patiënt, onszelf, de omgeving én het omzetten van deze informatie in adequaat handelen en zorg op maat.

Ander nieuws uit deze kliniek