Kristel

Kristel

Groepsbegeleider
“Het werk is voor mij bijzonder, omdat ik de mens achter de stoornis kan zien.”

“Ik werk in FPC De Kijvelanden op de afdeling ONYX, een afdeling waar patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) opgenomen worden. Hier werk ik als groepsleider.

Ik kan gerust zeggen dat elke werkdag bij ons er anders uitziet! Maar, wat ik vaak als eerste doe wanneer ik binnenstap, zijn de belangrijke zaken bekijken die gepland staan. We bespreken bijvoorbeeld met elkaar of er bijzonderheden zijn als het om de patiënten gaat. Denk aan maatregelen, afzondering, separeer. Of gaat er iemand op verlof? Zijn er administratieve zaken die gedaan moeten worden? Enzovoorts.

Gezamenlijke dagopening met de patiënten

Wanneer de patiënten uit hun kamer komen, houden we een dagopening en delen we onderwerpen met elkaar die van belang zijn. Wat ook belangrijk is bij de start van de dag, is het inschatten hoe iedere individuele patiënt erbij zit, zodat wij al een inschatting kunnen maken hoe de dag ongeveer gaat verlopen. Gedurende de dag ondersteunen wij onze patiënten bij alles wat zij doen, voeren we gesprekken, gaan zij naar therapieën en werkblokken en stemmen wij af met verschillende disciplines zoals het hoofd Behandeling en de psychiater.

Iedereen verdient een tweede kans

Als de patiënten er hard voor willen werken, wil ik er hard voor lopen. Ik ben van mening dat iedereen een tweede kans verdient in dit leven. Ik werk op een LVB-afdeling waar patiënten verblijven met een psychotische en/of een persoonlijkheidsstoornis in combinatie met LVB-problematiek. Dit maakt het werk soms extra complex en interessant. Het gedrag en het menselijk denken vind ik ontzettend interessant. Hoe komt iemand tot een delict en welke factoren zijn hierop van invloed geweest? Delicten worden niet goedgekeurd, maar het is de kracht om samen met het behandelteam onze patiënten nieuwe vaardigheden aan te leren waarop delict gedrag en risicofactoren gereduceerd worden. De (kleine) successen die je kunt behalen in het behandeltraject per patiënt zijn de moeite waard!

Werken in een mini-maatschappij

Het werken in de forensische setting is een opgave op zich. In de maatschappij heeft men al snel een oordeel klaar over mensen met een TBS-status. Echter, wanneer je in deze mini-maatschappij werkt, bouw je daadwerkelijk een band op met de patiënten op jouw afdeling. Het werk is voor mij bijzonder, omdat ik de mens achter de stoornis kan zien. Je krijgt een verantwoordelijkheid over het behandeltraject van jouw patiënten van wie je de coach bent. Wanneer de patiënt doelen behaalt, waarbij jij naast de patiënt loopt, ben ik ontzettend trots! Ook als ik kijk naar mijn team, zie ik een gedeelde passie en ambitie om te werken aan een veiligere maatschappij.

Een mooie toekomst bij Fivoor

Ik ben erg ambitieus ingesteld. Na mijn studie Social Work heb ik Psychologie gestudeerd. Op dit moment geniet ik van mijn werk als groepsleider binnen een LVB-afdeling waar ik het vak en het gedrag van mensen nog beter leer kennen. Ik hoop dat wat ik hier leer aan psychopathologie en het menselijk handelen, later toe kan passen in een mogelijk andere functie.

Het werk bij Fivoor is dynamisch en elke dag is anders. Je moet snel kunnen schakelen tussen de orde van de dag en wanneer een situatie spannend wordt. Hierin wordt van jou gevraagd om de-escalerend te kunnen werken en de veiligheid te kunnen waarborgen.”