Michelle

Michelle

Senior zorgmanager afdeling (pre-)longcare
‘Met de nieuwe Longcare afdeling willen we een fijn en veilig woon- en leefklimaat realiseren voor bewoners en een mooie werkplek voor medewerkers.’

Een veilige en stabiele woonomgeving voor bewoners met een lange behandelgeschiedenis en complexe problematiek: op de Longcare-afdeling die in Nijmegen bij de Pompestichting gebouwd gaat worden, staat het wonen centraal waarbij welzijn en kwaliteit van leven belangrijk zijn. Ter overbrugging komt er een pre-Longcare-afdeling voor 10 geselecteerde bewoners. Zorgmanager Michelle Timmermans is samen met klinisch manager Hilde Wijma duaal leidinggevende van de pre-Longcare: ‘Hier doen we ervaring op voor de nieuwbouw.’

Oudere populatie

De Longcare is een langdurige woonvorm voor een wat oudere populatie. De begeleiding is intensief, het beveiligingsniveau 2 hoog. Medewerkers staan zoveel mogelijk naast de bewoners, dragen positief bij aan de kwaliteit van leven en kijken naar mogelijkheden en behoeften binnen de juridische kaders; dat is de insteek van de Longcare. 

Schouders eronder

Michelle: ‘Uit het overweldigende aantal sollicitaties hebben we een multidisciplinair team samengesteld van enthousiaste mensen die de schouders eronder willen zetten om deze nieuwe woonvorm op te zetten, sámen met de bewoners. Die mogen bijvoorbeeld zelf hun mentor uitkiezen. Ook betrekken we bewoners en medewerkers bij de inrichting van de nieuwbouw en het vormgeven van dagbesteding.’

Stip op de horizon

 ‘Dat is een fijn en veilig woon- en leefklimaat realiseren voor bewoners en een mooie werkplek voor medewerkers. Onze aandachtspunten: de verhuizing waarbij we stap voor stap nieuwe bewoners opnemen en het vormgeven van een goed ingewerkt team. We zetten alles op alles om ook op de lange termijn genoeg enthousiaste medewerkers te behouden.’