Bijdragen aan behandeling van de patiënt

In de tbs-kliniek verblijven patiënten in een therapeutisch woon- en leefklimaat in een beveiligde omgeving. Dit betekent dat alle facetten van het verblijf bijdragen aan de behandeling van de patiënten en het veiliger maken van de maatschappij. Van het leven op een leefgroep en het volgen van therapie, tot aan het werken op een werkplaats.

Hoe de behandeling wordt vormgegeven, staat beschreven in het behandelplan. Een hoofd behandeling stelt dit plan samen met een multidisciplinair behandelteam op. De behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en een forensisch psychiatrisch kliniek (fpk) is altijd gebaseerd op een aantal pijlers:

Therapie

Patiënten krijgen in de kliniek therapie; individueel of in een groep. Samen kijken we met de patiënt naar zijn of haar levensloop. We doen dit om te begrijpen hoe ze zijn geworden wie ze zijn. In de delictscenario bespreken we met de patiënt de delicten die hij of zij gepleegd heeft. Dit doen we om te onderzoeken welke omstandigheden meespeelden toen de patiënt het delict pleegde. Ook maken we samen een toekomstplan en een terugvalpreventieplan.

Werken

Werk is een belangrijke beschermende factor voor een veilige en succesvolle terugkeer in de samenleving. Het geeft een zinvolle dag invulling en -structuur en zorgt voor inkomen. De dagelijkse leiding van de werkplaatsen is in handen van werkmeesters. Het zijn vakmensen; ze zijn allemaal specialist op hun vakgebied. De werkplaatsen bieden een grote diversiteit aan werkzaamheden. Veel van onze patiënten hebben geen opleiding en hebben daardoor vaak geen vak geleerd. In de kliniek kunnen patiënten diverse gecertificeerde (vak)opleidingen volgen waarmee ze na hun behandeling bij bedrijven aan de slag kunnen. Zo kunnen patiënten niet alleen werken aan het verminderen van de kans op recidive (opnieuw plegen van een delict), maar ook aan hun toekomst.

Wonen

Patiënten wonen met elkaar samen in leefgroepen. Elke groep heeft een woonkamer en keuken met eetkamer. Elke patiënt heeft een slaapkamer met daarin een bed, kast, bureau en eigen toilet- en douchevoorzieningen. De patiënten zijn samen verantwoordelijk voor het huishouden op de leefgroep. Als een patiënt eraan toe is en zijn verlofmachtiging laat dit toe, zijn er ook woningen buiten de kliniek waar hij kan wonen. Dit heet transmuraal wonen.