Druk op de capaciteit

De laatste jaren is het aantal tbs-opleggingen met bijna 60% gestegen, waardoor er een grote druk is ontstaan op de beschikbare tbs-capaciteit. Dit komt onder andere omdat de kennis over tbs bij rechters is vergroot. Maar ook omdat er mogelijkheden zijn om, zonder medewerking van de verdachte aan een psychologisch onderzoek, tbs op te leggen. Daarnaast is dit ook een mogelijke reactie op een ernstig incident in 2017. Hierbij werd een jonge vrouw vermoord door een patiënt die op een FPA verbleef. Achteraf was de algemene opvatting dat hij ten tijde van een eerdere delict een tbs-maatregel opgelegd had moeten krijgen.

Om te voorkomen dat de keten van forensische zorg verstopt raakt, onderzoeken DJI en zorgaanbieders, waaronder TBS Nederland, de knelpunten en passende (duurzame) oplossingen om hierop te anticiperen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van de tbs- capaciteit, het ontwikkelen van een capaciteitsmonitor en door (regionaal) te investeren in de relatie met ketenpartners. Om de door- en uitstroom te bevorderen zijn er meer (zorg)voorzieningen en zelfstandige woningen buiten onze klinieken nodig. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en verschillende (forensische) zorgorganisaties.

Werk anders organiseren

Daarnaast is er een oplopend tekort aan (zorg)personeel. Dat geldt ook voor onze sector. Voor TBS Nederland staat kwaliteit en veiligheid altijd voorop. Om dit te behouden, bundelen we onze krachten en investeren we samen in het vinden, behouden en opleiden van gekwalificeerde professionals. We kijken welke taken door anderen, die nu bijvoorbeeld door sociotherapie gedaan worden, uitgevoerd kunnen worden. 

Inzet van nieuwe technologieën

Innovaties kunnen een deel van de oplossingen zijn voor de capaciteitsproblemen, zowel qua personeel als qua beschikbare behandelplekken. De klinieken verbeteren samen de kwaliteit van onze behandeling door te innoveren en het inzetten van nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van virtual reality in de behandeling van tbs-patiënten. Hierin oefenen zij in een virtuele wereld met situaties waarin ze in de samenleving terecht kunnen komen. Een ander voorbeeld is electronic monitoring. Moderne technologieën worden toegepast in de behandeling en het met verlof gaan. Denk bijvoorbeeld aan een polsband die je hartslag meten of een gps-track tijdens verlof. Er vindt bij elke individuele casus een beoordeling plaatst of en zo ja welke technologie bij een patiënt een toegevoegde waarde heeft.