Verschillende beveilingsniveaus

Forensische klinieken kennen vier verschillende beveiligingsniveaus:

  • Beveiligingsniveau 1
  • Beveiligingsniveau 2
  • Beveiligingsniveau 3
  • Beveiligingsniveau 4

Beveilingsniveau 1

Het laagste beveiligingsniveau. Op deze afdeling worden vooral patiënten geplaatst die al verder in hun behandeling zijn en om kunnen gaan met vrijheden.

Mate van beveiliging

Er is sprake van een besloten setting. De buitendeur is voor patiënten permanent afgesloten. Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen. Het volledige aanbod van behandel- en therapiefaciliteiten van de instelling wordt buiten de besloten setting aangeboden.

Beveiligingsniveau 2

Op een afdeling met beveiligingsniveau 2 worden patiënten behandeld met een psychiatrische aandoening die voor de opname gevaarlijk of grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) en een Forensische Verslavingsafdeling (FVA) hebben beveiligingsniveau 2. 

Mate van beveiliging

Patiënten in een instelling met beveiligingsniveau 2 starten altijd op een gesloten afdeling. Het aanbod van behandel- en therapiefaciliteiten van de instelling wordt deels buiten de besloten setting aangeboden (al dan niet onder begeleiding).

Beveilingsniveau 3

Patiënten met complexe psychiatrische problematiek, die een ernstig strafbaar feit hebben begaan, verblijven op een afdeling met beveiligingsniveau 3. Ook kunnen hier reguliere ggz- en forensische patiënten met een strafrechtelijke titel worden opgenomen. Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK) en Forensische Verslavingsklinieken (FVK) hebben beveiligingsniveau 3.

Mate van beveiliging

Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid. Patiënten moeten voor langere tijd binnen de beveiligde ring verblijven. Het volledige behandel- en recreatieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.

Beveiligingsniveau 4

Patiënten aan wie de rechter tbs met verpleging van overheidswege heeft opgelegd. De tbs-behandeling is een intensieve en gefaseerde behandeling. De behandeling richt zich op het verkleinen van het risico dat de patiënt nogmaals een delict pleegt. Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Mate van beveiliging

Er is sprake van een gesloten setting met zeer hoge materiële en immateriële beveiligingsmaatregelen.