In CTP Veldzicht en FPC Dr. S. van Mesdag verblijven tbs-patiënten waarvan het verblijfsrecht is of wordt beëindigd. De zogenoemde vreemdelingen.

 

Dit betekent dat op grond van het vreemdelingenbeleid resocialisatie en terugkeer in de Nederlandse samenleving niet mogelijk is. Dat maakt de situatie complex omdat ze daardoor de tbs-behandeling niet kunnen afronden op de manier zoals we dat bij reguliere tbs-patiënten gewend zijn. Onderdeel van de tbs-behandeling is het stapsgewijs toetsen van geleerde inzichten en vaardigheden door verloven in de maatschappij. Voor tbs-vreemdelingen is alleen begeleid verlof toegestaan.

Doel

Het doel van de behandeling van deze tbs-gestelden is gericht op vermindering van recidive om
verantwoorde terugkeer naar land van herkomst mogelijk te maken. Soms betekent dit dat iemand
zijn hele tbs-behandeling inclusief begeleid verlof doorloopt omzelfstandig met hulpverlening op
afstand te kunnen functioneren in het land van herkomst. Of dat iemand tijdens de behandeling
terug naar het land van herkomst kan, omdat dit land gelijkwaardige behandeling en toezicht kan
organiseren.


Meer weten over werken op deze afdeling? Lees het verhaal van Evelien.